Popis kokpitu He 111H2

 

 

 1. ovládacia páka prečerpávania paliva z rezervných do hlavných nádrží
 2. ovládacia páka prečerpávania paliva z rezervných do hlavných nádrží
 3. ovládač regulačnej klapky chladiča oleja
 4. páka palivového kohúta (vstrekovanie)
 5. páka palivového kohúta (vstrekovanie)
 6. ovládač regulačnej klapky chladiča oleja
 7. núdzový vypínač autopilota
 8. spínač autopilota
 9. páka nastavovania pravej vrtule
 10. páka nastavovania ľavej vrtule
 11. ovládacia páka preplňovacieho kompresora
 12. páka prípuste paliva
 13. páka prípuste paliva
 14. ovládacia páka preplňovacieho kompresora
 15. páka ovládania klapiek

 

 

 1. nastrekovacie čerpadlá
 2. ukazovateľ polohy klapiek
 3. svetelný indikátor polohy podvozku
 4. ukazovateľ nastavenia ľavej vrtule
 5. ukazovateľ nastavenia pravej vrtule
 6. palubné hodiny
 7. preklápacie rameno stojanu riadenia
 8. spínač interkomu pilota
 9. pedály nožného riadenia                             

 

 

 1. umelý horizont
 2. zatáčkomer so sklonometrom
 3. variometer
 4. výškometer
 5. smerový zotrvačník
 6. ukazovateľ plniaceho tlaku ľavého motora
 7. ukazovateľ plniaceho tlaku pravého motora
 8. teplomer chladiacej kvapaliny ľavého motora
 9. teplomer chladiacej kvapaliny pravého motora
 10. tlakomer oleja a paliva pre pravý motor
 11. tlakomer oleja a paliva pre ľavý motor
 12. teplomer oleja pravého motora
 13. teplomer oleja ľavého motora
 14. otáčkomer pravého motora
 15. otáčkomer ľavého motora
 16. ukazovateľ kompasu
 17. rýchlomer
 18. navádzací ukazovateľ pre priblíženie za zníženej viditeľnosti
 19. indikátor vizuálneho navádzania

 

 

 1. prepínač palivových nádrží (pre ľavú stranu)
 2. výstražná svetelná signalizácia nedostatku paliva (ľavostranné nádrže)
 3. palivomer (pre ľavostranné nádrže)
 4. palivomer (pre pravostranné nádrže)
 5. prepínač palivových nádrží (pre pravú stranu)
 6. výstražná svetelná signalizácia nedostatku paliva (pravostranné nádrže)
 7. kombinovaný tlakomer paliva a oleja pre ľavý motor
 8. teplomer vonkajšieho ovzdušia
 9. kombinovaný tlakomer paliva a oleja pre pravý motor
 10. regulátor osvetlenia prístrojovej dosky

 

 

 1. ovládacie kolo pozdĺžneho vyváženia
 2. ovládače nastavenia ľavého chladiča kvapaliny
 3. ovládače nastavenia vstupných regulačných klapiek chladičov oleja
 4. ovládače nastavenia vstupných regulačných klapiek chladičov oleja
 5. ovládače nastavenia pravého chladiča kvapaliny
 6. sklápacie sedadlo navigátora / bombometčíka
 7. puzdro na signálne svetlice
 8. rádiokompas "Patin"