Popis kokpitu Me163 B-1

 

 

 
 1. opierky vnútorného skleneného štítku
 2. vnútorný štítok z 90 mm pancierového skla,
 3. kompas,
 4. reflexný zameriavač Revi 16,
 5. zámok krytu kabíny,
 6. páka otvorenia krytu kabíny,
 7. ovládací panel identifikačného prístroja FuG 25a,
 8. počítadlá nábojov,
 9. vypínače zbraní,
 10. indikátor prívodu kyslíka,
 11. regulátor prívodu kyslíka,
 12. ukazovateľ tlaku kyslíka,
 13. merač ťahu (rozsah 0 - 6 kg/cm2, červená značka na 3),
 14. merač ťahu (rozsah 0 - 25 kg/cm2, červená značka na 18,5),
 15. merač spotreby,
 16. variometer,
 17. signalizátor zostatku paliva,
 18. tlakomer,
 19. umelý horizont,
 20. otáčkomer turbíny,
 21. rýchlomer,
 22. výškomer,
 23. ukazovateľ polohy podvozku,
 24. hlavný vypínač elektrického rozvodu,
 25. palubné hodiny,
 26. pedále nožného riadenia,
 27. riadiaca páka, 

 

 

 

 1. palivová trubka,
 2. popruhy pre prichytenie nádrže,
 3. ovládacie kolo vyváženia,
 4. ukazovateľ vyváženia,
 5. skrinka ovládania vyváženia,
 6. ľavá nádrž pre pohonnú látku T,
 7. nádržka na tlakový olej,
 8. páka voliča polohu pristávacích klapiek,
 9. ručná pumpa pre polohu pristávacích klapiek,
 10. páka prípuste paliva,
 11. spúšťací spínač motora,
 12. kohút systému núdzového odhodenia podvozku,
 13. rukoväť núdzového vypustenia paliva,
 14. tlakomer kvapaliny v hydraulickom akumulátore,
 15. tlakomer systému núdzového odhadzovania podvozku,
 16. rukoväť uvoľnenia vlečného lana,
 17. páka ovládania pristávacej lyže, 

 

 

 

 1. prívod kyslíku,

 2. kyslíková hadica,

 3. mechanizmus núdzového odhodenia krytu kabíny,

 4. popruh pre prichytenie nádrže,

 5. pravá nádrž pre pohonnú látku T,

 6. prepínače identifikačného prístroja FuG 25a,

 7. prepínače rádiostanice FuG 16zy,