Popis kokpitu Me 262 A-1a

 

 

 1. páka núdzového ovládania pristávacích klapiek
 2. rukoväť núdzového ovládania podvozku
 3. spínacia skrinka pomocných vzletových rakiet
 4. merač prietoku kyslíka
 5. tlakomer kyslíka
 6. rukoväť brzdy predného podvozkového kola
 7. palubné hodiny
 8. indikátor ohrievania Pitotovej trubice
 9. rýchlomer
 10. zatáčkomer so sklonometrom, kombinovaný s umelým horizontom
 11. variometer
 12. reflexný zameriavač
 13. jemný/hrubý výškomer
 14. ukazovateľ kompasu
 15. ukazovateľ radiopolokompasu AFN
 16. požiarne bezpečnostné vypínače 
 17. požiarne bezpečnostné vypínače 
 18. otáčkomer
 19. otáčkomer
 20. tlakomer výtokových plynov
 21. tlakomer vstrekovania paliva
 22. tlakomer vstrekovania paliva
 23. tlakomer výtokových plynov
 24. tlakomer výtokových plynov
 25. tlakomer oleja
 26. tlakomer oleja
 27. tlakomer výtokových plynov
 28. signalizácia zostatku paliva
 29. prietokomer paliva
 30. prietokomer paliva
 31. signalizácia zostatku paliva
 32. spínač vyhrievania čelného štítku
 33. pedále nožného riadenia
 34. riadiaca páka
 35. poistková skriňa

 

 

 1. ručné kolo smerového vyváženia                             
 2. zástrčka elektrického prívodu pre vyhrievanie rukavíc pilota
 3. páka ovládania výkonu
 4. tlačítko nastrekovacieho čerpadla
 5. prepínacia páka skupiny palivových kohútov
 6. páka pre zmenu nastavenia stabilizátora
 7. hlavný spínač elektrickej batérie
 8. spínač pristávacích klapiek
 9. spínač podvozku
 10. tlakomer stlačeného vzduchu
 11. indikátor polohy ľavej podvozkovej nohy
 12. indikátor polohy prednej podvozkovej nohy
 13. indikátor polohy pravej podvozkovej nohy

 

 

 1. zariadenie na odpaľovanie svetlíc
 2. spínač autodeštrukčnej nálože FuG 25a
 3. ovládacia jednotka rádiotelefónie
 4. prepínač kmitočtov
 5. doladenie kmitočtu pre komunikáciu medzi lietadlami
 6. rozvodná skriňa (zásuvka)
 7. páka núdzového odhodenia púm
 8. zástrčka pre vývody z pilotovej prilby
 9. prepínač otáčkomera
 10. spínač spúšťača
 11. hlavný rozvádzač
 12. sedadlo pilota
 13. držiak na dokumenty
 14. páka núdzového odhodenia krytu kabíny
 15. prepínač pre voľbu svetlíc