Späť

Prehľad základných akrobatických prvkov

 

 

Vývrtka
Vývrtky delíme podľa smeru otáčania na ľavé a pravé. Podľa pozdĺžneho sklonu rozoznávame vývrtky strmé a ploché. Podľa polohy rozoznávame vývrtky v normálnej polohe a v polohe "na chrbte".

 

Premet
 Premet je základná a veľmi efektná figúra. Lietadlo pri ňom opisuje približne kruhovú dráhu vo zvislej rovine. Hlavným orgánom riadenia pri premete je výškové kormidlo. Môže byť normálny (ťahaný) alebo tlačený.

 

Súvrat
Pripomína plochú zatáčku, vykonanú v rovine zvislej alebo šikmej s veľkým uhlom sklonu pri ktorej sa lietadlo otočí o 180o oproti pôvodnému smeru. Po získaní potrebnej rýchlosti prevedieme lietadlo do strmého stúpania nad horizont  pod uhlom 70 až 80o. V hornej polohe ešte pred stratou rýchlosti vyšlápneme plynulým pohybom nožné riadenie na zvolenú stranu otáčania.

 

Výkrut
Je otočenie lietadlo okolo pozdĺžnej osy o 360o. Okrem takzvaného pomalého alebo riadeného výkrutu poznáme aj takzvaný rýchly alebo kopaný výkrut.

 

Prekrut
Je to obrat pri ktorom lietadlo zmení smer letu o 180o so súčasným získaním výšky. Prekrut sa skladá z polpremetu a polvýkrutu. Zisk výšky je však zaplatený poklesom rýchlosti letu. Preto je k jeho vykonaniu potrebná pomerne vysoká počiatočná rýchlosť.

 

Zvrat
Je podobne ako prekrut obrat so zmenou smeru letu o 180o. Zvrat sa skladá z polvýkrutu a polpremetu. Na rozdiel od prekrutu je počiatočná rýchlosť pomerne malá.  Zvrat končí dosť veľkou stratou výšky ale so značným ziskom rýchlosti.